Solar

 

Zonder eigen investering 25 jaar zorgeloos energie opwekken!

Tussen onze eerste kennismaking en de uiteindelijke installatie zit een behoorlijk proces. Elke stap in dit proces nemen wij u uit handen. Het plan van aanpak, de dakscan, het overzicht van de kosten, het aanvragen van de subsidie, de BTW teruggave, de financiering bij ABN-AMRO GreenLoans en het bij oplevering aanmelden op energieleveren.nl. Alles regelen wij voor u. En alles leggen wij in heldere bewoordingen voor u uit.

 

Vraag direct een offerte aan Informatie omtrent de omvormer Download de folder

Schermafbeelding 2017-12-07 om 15.10.02

Waarom zonnepanelen?

- Financieel

Zonnepanelen zijn een zeer goede investering. Naast de vele lokale en nationale subsidies zijn zonnepanelen een directe manier om op uw energie rekening te besparen. Zelfs zonder subsidies is het al aantrekkelijk om te investeren in uw eigen zonne-centrale.Weet dat uw huidige spaargeld op een bankrekening nauwelijks rente oplevert. Door een investering op uw eigen dak te doen middels zonnepanelen bereikt u als snel een rendement van meer dan 12 % oplopend tot wel 16 % bij een ideale ligging. Solarcentrales met een garantieopbrengst van 25 jaar geven daardoor een uitstekend rendement op uw eigen vermogen. Veel mensen gaan nu ook over tot investeren in grootschalige solarprojecten met een deelcertificaat vanwege de enorme hoge gegarandeerde rendementen.

 

- Meest veelbelovende duurzame energie bron

Dat zonne-energie zo veelbelovend is, komt doordat de prijs van de systemen al jaren gestaag afneemt. Regelmatig worden er ontdekkingen gedaan die, ofwel het rendement verhogen, ofwel de productieprijs laten dalen. Er is ook een direct verband met de hoeveelheid zonne-systemen die wereldwijd verkocht worden en de prijsdaling. Bij elke verdubbeling van de verkoop in de wereld zakt de prijs met 20%. En het gaat heel hard. De afgelopen paar jaar is de markt met 50% per jaar gegroeid! Momenteel is de prijs van zonne-elektriciteit al goedkoper als de prijs die consumenten voor hun elektriciteit betalen.

 

- Energiebesparing

Als je als consument of bedrijf  al je mogelijkheden voor energiebesparing en consuminderen hebt bereikt, dan is de volgende stap om groene energieproducent te worden. Met een zonne-energiesysteem is het mogelijk om je totale elektriciteitsgebruik zelf op te wekken. Zonnepanelen zijn dan ook een belangrijke stap naar de energie-neutrale woningen van de toekomst.

 

- Klimaatverandering en CO2 reductie

Hoe we de cijfers nu ook draaien of keren, het CO2 gehalte in de atmosfeer is door menselijk toedoen naar buitensporige proporties gestegen.  Door kennisinstituten en onderzoeksinstellingen wordt unaniem aangegeven dat we niet meer kunnen wachten op de beste of de goedkoopste oplossing voor het CO2 overschot. Alle mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben moeten optimaal worden ingezet om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken.

 

- De duurzame energiebron met geringe nadelige bijeffecten

Een zonnepaneel heeft nauwelijks onderhoud nodig, maakt geen geluid, stinkt niet  en is makkelijk te plaatsen op ieder dak. Bovendien heeft deze schone energiebron geen maatschappelijke nadelen van veel andere duurzame bronnen. Zoals waterkracht die gebruik maakt van bestaande ecosystemen, die daardoor worden aangetast of verdwijnen. Of bijvoorbeeld biomassa (1e generatie) dat de concurrente aan gaat met voedsel en daarvan de prijs verhoogt. Zonnepanelen op ieder zijn dak is de meest democratische manier van energie opwekken; de zon is van ons allemaal!

 

- Onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen

Onze energiebehoefte wordt voor het grootste gedeelte gedekt door olie, gas en kolen. De fossiele brandstof winning  en het transport zijn de bron van veel menselijk leed, oorlogen en vervuiling. Ook de beschikbaarheid van olie uit onstabiele regio’s is onzeker en al vele jaren wordt gespeculeerd wanneer de olie op zal zijn (Oil-Peak). Voldoende reden om over te schakelen op andere duurzame en lokale energiebronnen.

 

- Bijdragen aan een duurzame toekomst, ook voor uw kinderen.

Het is duidelijk dat wij op deze schaal niet door kunnen gaan met de vervuiling en uitputting van onze leefomgeving. De overgang naar een duurzame energievoorziening is slechts een van de eerste stappen die gezet zal moeten worden. Met het aanschaffen van zonnepanelen ben je zelf in staat een positieve bijdrage te leveren. Onze Axsun panelen zijn zelfs getest in het laboratorium op een levensduur van 100 jaar en leven dan nog een rendement van 80 %. Uw kinderen en kleinkinderen zullen u dankbaar zijn.

 

- Uw eigen energie opwekken is geweldig!

Op het moment dat u zonnepanelen in gebruik neemt gaat er een bewustzijn op dat de energie die wij gebruiken niet zo maar vanzelf is. Om dan zelf deze energie op te wekken is een geweldig gevoel. Voor het eerst uw meter terug zien draaien doet uw ogen en mond openen; en die van buren, familie  en vrienden helemaal. U bent baas van uw eigen elektriciteitsvoorziening. Hiermee maakt u zich een stuk minder afhankelijk van de grote monopolistische energie maatschappijen.

Daarnaast wordt u vanzelf meer energie bewust en zuiniger met energie als u uw eigen zonnepanelen  op uw dak heeft!

 

Schermafbeelding 2017-04-04 om 10.32.20 Schermafbeelding 2017-04-04 om 10.32.27

 

Reference_QFLAT_Germany_Frankfurt_01_CMYK.jpg; Hanwha Q CELLS_Reference_QFLAT_Germany_Frankfurt_01_CMYK.jpg

zonnepanelen-op-huis-black-1

 

Voor meer informatie, kijkt u op www.q-cells.com